Total Spedisjon AS - Worldwide forwarding

Virksomhet

INTERNATIONAL TRANSPORT: Megling av alle typer transportoppdrag, stykkgods (LCL), partilaster, containere (FCL) - import / eksport.  
VIA VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE: Dekkes samtlige former innen fly, båt og bil - World wide.
DAGLIG BILTRAFIKK:  Hyppige transporter til og fra de mest sentrale stedene i Norge.
SPEDISJON: Fortolling - lagring.
LAGER: Eget registrert oppvarmet tollager.
Alle tilbud i henhold til NSAB 2000 bestemmelser.

trygg-handel-medlem_final_web_150px